Logo Volta

Projekt 1

Budowa przyłącza SN oraz nN dla zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul.Białołęckiej

Inwestor: innogy Stoen Operator

Zakres prac:

  • budowa 2 torowej linii kablowej SN-15kV o długości 1700m
  • budowa wbudowanej w obiekt kubaturowej stacji transformatorowej 15/0,4kV
  • budowa lini kablowej nN dla zasilania złączy
  • dostawa oraz montaż złączy kablowych

Termin realizacji: 3miesiące

Realizacja 1 - Białołęcka

Zobacz nasze referencje