Logo Volta

Projekt 2

Budowa dwóch przyłączy SN, wewnętrznego przyłącza nN oraz dwóch stacji miejskich 15/0,4kV dla zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Bukowińskiej

Inwestor: innogy Stoen Operator

Zakres prac:

  • budowa linii kablowej SN-15kV o długości 3600m
  • budowa wbudowanych w dwa obiekty kubaturowych stacji transformatorowych 15/0,4kV
  • budowa linii kablowej nN dla zasilania złączy
  • dostawa oraz montaż złączy kablowych
Realizacja 2 - Bukowińska

Zobacz nasze referencje