Logo Volta

Projekt 3

Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica

Inwestor: Budimex S.A.

Zakres prac

  • budowa zewnętrznych linii kablowych SN
  • budowa zewnętrznych linii kablowych nN
  • budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego
  • budowa kanalizacji teletechnicznej
  • przeniesienie stacji transformatorowej
  • dostawa oraz montaż złączy kablowych
Realizacja 3 - Drewnica

Zobacz nasze referencje