Logo Volta

Projekt 4

Budowa przyłącza SN do nowobudowanej hali handlu hurtowego przy ul.Kuropatwy/Puławska

Inwestor: Transgourmet Polska Sp. z o.o. - Selgros

Zakres prac:

  • budowa 2 torowej lini kablowej SN-15kV o długości 950m
  • budowa wbudowanej w obiekt kubaturowej stacji transformatorowej
Realizacja4-Kuropatwy

Zobacz nasze referencje