Logo Volta

Projekt 5

Budowa centralnego odcinka II linii metra

Inwestor: AGP Metro Polska S.C.

Zakres prac:

 • budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Świętokrzyskiej
 • przebudowa sieci energetycznej SN
 • budowa przyłączy placów budów
  • przebudowa kabli trakcyjnych Tramwaji Warszawskich
  • przebudowa kabli PKP
  • przebudowa kabli SN Poczty Polskiej
  • przbudowa instalacji monitoringu Policji
  • wykonanie przyłącza do zasilania zaplecza budowy
 • zabezpieczenie istniejących kabli SN i nN

Termin realizacji: 48 miesięcy

Realizacja5 - Metro

Zobacz nasze referencje