Logo Volta

Projekt 6

Budowa przyłącza SN dla zasilania budynku wielorodzinnego z lokalami usługowymi przy ul.Solec

Inwestor: KARMAR S.A.

Zakres prac:

  • budowa 2 torowej linii kablowej SN-15kV
  • budowa wbudowanej w obiekt kubaturowej stacji transformatorowej 15/0,4kV
  • przebudowa linii kablowej SN oraz nN

Termin realizacji: 3 miesiące

Realizacja6 - Solec

Zobacz nasze referencje