Logo Volta

Projekt 7

Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Inwestor: Warbud S.A.

Zakres prac:

  • budowa czterech linii elektroenergetycznych SN-15kV o długości ponad 1km każda
  • demontaż fragmentów istniejącej sieci
  • budowa wbudowanej w obiekt kubaturowej stacji transformatorowej 15/0,4kV

Termin realizacji: 3 miesiące

Realizacja7 - Wum

Zobacz nasze referencje